StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | InapoiIndicatori statistici privind activitatea de furnizare

Alegeti un alt an: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Nr.
crt.
Indicator statistic*  Tip consumator sem. I sem. II 2014
0 1 2 3 4 5
1 Număr de contestaţii privind facturarea - art. 8, alin. (3) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
2 Număr de contestaţii privind facturarea, raportat la nr. consumatori deserviţi - art. 8, alin. (3) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
3 Nr locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii serviciului de furnizare - art. 9, alin. (4)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
4 Nr solicitări  modificare tarif - art. 10, alin. (4) casnic 0 0 0
necasnic mic 0 0 0
necasnic mare 0 0 0
total      
5 Nr total de petiţii primite, altele decât cele tratate în alte articole - art 11 alin. (5), a)   0 0 0
6 Nr petiţii reprezentând o solicitare de informaţii sau o propunere de îmbunătăţire referitoare la serviciul de furnizare-art 11, alin (5), b)   0 0 0
7 Nr petiţii cu subiect nerelevant: reclamaţii nejustificate, destinatar gresit, solicitări informaţii care nu sunt referitoare la serviciul de furnizare-art 11, alin (5), c)   0 0 0
8 număr sesizări privind intermedierea relaţiei consumator-operator de reţea-art 13, alin (3)    0 0 0
9 Număr de solicitări ale consumatorilor de a primi compensaţii-art 16, lit. a)     0 0 0
10 Număr de compensaţii acordate-art 16, lit. b)     0 0 0
11 Număr de neînţelegeri privind dreptul la compensaţii, aflate în litigiu-art 16, lit. c)     0 0 0
12 Număr de locuri de consum deservite la începutul perioadei-art 17, lit. a)  casnic 0 0 0
necasnic mic 4 7 7
necasnic mare 31 29 29
total      
13 Număr locuri de consum  preluate în cursul perioadei-art 17, lit. b)  casnic 0 0 0
necasnic mic 0 3 3
necasnic mare 0 0 0
total      
14 Număr de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei-art 17, lit. c)  casnic 0 0 0
necasnic mic 4 7 7
necasnic mare 31 29 29
total      
15 Număr de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei, pentru care furnizorul a încheiat contractele de reţea (transport şi/sau distribuţie)-art 17, lit. d)   casnic - - -
necasnic mic 4 7 7
necasnic mare 31 29 29
total      
16 Număr de contracte de furnizare existente, modificate prin acte adiţionale în cursul perioadei-art 17, lit. e)  casnic 0 0 0
necasnic mic 4 7 7
necasnic mare 31 29 29
total      
17 Energie furnizată (în MWh), pe categorii de consumatori-art 17, lit. f) . casnic 0 0 0
necasnic mic 194.038 1754.214 1948.252
necasnic mare 46686.331 52922.256 99608.587
total 46880.369 54676.47 101556.84

*Semnificatia în detaliu a fiecarui indicator este cea precizata în textul Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, Ordinul ANRE nr. 1/2010